Police nad Metují

neoficiální stránky města Police nad Metují

Přepojení telefonních účastnických rozvaděčů – CETIN a.s.

Zveřejněno 6.12.2017 (Středa)

Společnost CETIN a.s. nyní provádí přepojení síťového rozvaděče na novější kabel v ulici K Sídlišti. Důvodem přepojení je převedení poskytovaných služeb společnosti O2 z poruchového kabelu do kabelu nového. Provádějící firma dokončí zemní práce do pátku 8.12. 2017. Konečné povrchové úpravy včetně ozelenění budou provedeny na jaře 2018.

Zdroj: https://www.meu-police.cz/radnice/prepojeni-telefonnich-ucastnickych-rozvadecu-cetin-as-988cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Přepojení telefonních účastnických rozvaděčů – CETIN a.s.

Zveřejněno 6.12.2017 (Středa)

Společnost CETIN a.s. nyní provádí přepojení síťového rozvaděče na novější kabel v ulici K Sídlišti. Důvodem přepojení je převedení poskytovaných služeb společnosti O2 z poruchového kabelu do kabelu nového. Provádějící firma dokončí zemní práce do pátku 8.12. 2017. Konečné povrchové úpravy včetně ozelenění budou provedeny na jaře 2018.

Zdroj: http://www.meu-police.cz/radnice/prepojeni-telefonnich-ucastnickych-rozvadecu-cetin-as-988cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Nový záliv pro autobus

Zveřejněno 4.12.2017 (Pondělí)

V rámci rekonstrukce silnice Pěkovem vznikl na Honech nový záliv pro zastávku Police n.Met., Pěkov,Hony ve směru Police nad Metují umístěný u parkoviště restaurace U Generála Laudona blíže k Pěkovu (asi 100m od původní polohy). S platností od 10. 12. 2017 (začátek platnosti nových jízdních řádů) budou autobusy zastavovat ve směru Police nad Metují v novém zálivu. Správce označníku zastávky CDS Náchod k tomuto datu přemístí výlep jízdních řádů do nového zálivu.

Zdroj: https://www.meu-police.cz/radnice/novy-zaliv-pro-autobus-987cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Nový záliv pro autobus

Zveřejněno 4.12.2017 (Pondělí)

V rámci rekonstrukce silnice Pěkovem vznikl na Honech nový záliv pro zastávku Police n.Met., Pěkov,Hony ve směru Police nad Metují umístěný u parkoviště restaurace U Generála Laudona blíže k Pěkovu (asi 100m od původní polohy). S platností od 10. 12. 2017 (začátek platnosti nových jízdních řádů) budou autobusy zastavovat ve směru Police nad Metují v novém zálivu. Správce označníku zastávky CDS Náchod k tomuto datu přemístí výlep jízdních řádů do nového zálivu.

Zdroj: http://www.meu-police.cz/radnice/novy-zaliv-pro-autobus-987cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují

Zveřejněno 4.12.2017 (Pondělí)

Mgr. Michal Bureš uvádí do života Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují. Máme možnost se seznámit s nově pojatým odkazem polického knihaře a knihkupce, sběratele lidových povídaček, spisovatele, regionálního patriota a nadšeného průvodce Antonína Krtičky Polického. Dovolujeme si požádat všechny pamětníky, kteří se s panem Krtičkou setkali, o sdělení svých prožitků a vzpomínek. Děkujeme. Ida Jenková a Michal Bureš

Zdroj: https://www.meu-police.cz/radnice/povesti-z-policka-o-kraji-mezi-ostasem-hvezdou-borem-a-rekou-metuji-986cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují

Zveřejněno 4.12.2017 (Pondělí)

Mgr. Michal Bureš uvádí do života Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují. Máme možnost se seznámit s nově pojatým odkazem polického knihaře a knihkupce, sběratele lidových povídaček, spisovatele, regionálního patriota a nadšeného průvodce Antonína Krtičky Polického. Dovolujeme si požádat všechny pamětníky, kteří se s panem Krtičkou setkali, o sdělení svých prožitků a vzpomínek. Děkujeme. Ida Jenková a Michal Bureš

Zdroj: http://www.meu-police.cz/radnice/povesti-z-policka-o-kraji-mezi-ostasem-hvezdou-borem-a-rekou-metuji-986cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu.

Zveřejněno 4.12.2017 (Pondělí)

Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Drobného… Větve vybíráme ve sběrném dvoře. Kolikrát jsme již tuto informaci psali! A přesto. Na kontejnerové stání Pod Kaštanem na Záměstí někdo odložil do kontejneru a ke kontejnerům ořezané větve ovocného stromu. Co to znamená? Musím požádat technické služby, aby větve vybraly a odvezly…. Svozová firma toto opravdu nezajišťuje. Další zbytečná práce! Ida Jenková.

Zdroj: http://www.meu-police.cz/radnice/hnede-kontejnery-jsou-urceny-k-odkladani-bioodpadu-985cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »

Nová zastupitelka

Zveřejněno 4.12.2017 (Pondělí)

K 30. 11. 2017 skončil zastupitelský mandát Ing. Pavlu Scholzovi z důvodu neslučitelností funkce vedoucího odboru a zastupitele. Od 1. 12. je zastupitelkou paní Michaela Meierová. Na jednání rady města 4. 12. jí předáme Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva. Slib zastupitele složí ve středu 13. 12. 2017 před veřejným jednáním ZM.

Zdroj: http://www.meu-police.cz/radnice/nova-zastupitelka-984cs.html

Kategorie Město Police nad Metují | Žádný komentář »